Κυριακή, 12 Ιουλίου 2009

Το έπαθλο ΑΠΕ στην 359 ΜΑΕΔΥ


Πραγματοποιήθηκε, στην 112 ΠΜ και συγκεκριμένα στο υπόστεγο της 353 ΜΝΑΣ η τελετή απονομής των Επάθλων ΑΠΕ της ΔΑΥ. Στην τελετή παραβρέθηκε ο Δκτης ΔΑΥ Απτχος (Ι) Ιωάννης Πατσαντάρας ο οποίος έκανε την απονομή των επάθλων. Συγκεκριμένα βραβεύτηκε το σύνολο των Μοιρών και Σμηνών Α/Φ και Ε/Π της Δκσης καθώς πέτυχαν όλες μηδενικό δείκτη ατυχημάτων, ενώ πρωτεύσασα Μοίρα αναδείχθηκε η 351 ΜΑΕ της 359 ΜΑΕΔΥ.

Στην τελετή αναγνώστηκε η Ημερησία Δγη του κ. Α/ΓΕΑ καθώς και του Δκτου ΔΑΥ. Έμφαση δόθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα τόσο για τη συμμετοχή του στην πραγματοποίηση του πολύ μεγάλου πτητικού έργου των πτητικών μέσων της Δκσης, όσο και ως παράγοντα για την πρόληψη και την αποφυγή των πάσης φύσεως ατυχημάτων. Επιπλέον ο Δκτης ΔΑΥ προέτρεψε το προσωπικό να διατηρήσει το δείκτη ατυχημάτων στο μηδέν επισημαίνοντας ότι αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια καθώς είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί κανείς στην κορυφή από ότι να την κατακτήσει.

Από το http://pa-info.net/fusion/news.php

Δεν υπάρχουν σχόλια: