Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2008

Αναπροσαρμόζεται η εκπαίδευση των χειριστών στα F-16

"Απογευματινή", 01/11/08

Δεν υπάρχουν σχόλια: