Πέμπτη, 7 Αυγούστου 2008

Μ-346 το Νέο Αεροσκάφος Προκεχωρημένης και Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης;Sources: "Έθνος", 02/08/2008
www.strategy-geopolitics.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: